Spacer po Elblągu
Zapraszamy na spacer po Elblągu, jednym z najstarszych miast w Polsce.

Elbląg to miasto o wyjątkowym położeniu geograficznym, usytuowane  na pograniczu  dwóch mezoregionów, czyli Żuław Wiślanych oraz Wysoczyzny Elbląskiej.
Obecnie miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim. Jest najstarszym miastem w województwie oraz jednym z najstarszych w Polsce.
Pierwsza informacja o początkach Elbląga mówi o założeniu w 1237 roku zamku nad rzekę Elbląg przez rycerzy z Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie pod dowództwem Hermana  Balka. W 1246 roku osada otrzymała przywilej lokacyjny na prawie lubeckim (prawa miejskie).
Elbląg w XIV-XVI wieku, należał do Hanzy – związku gospodarczego skupiającego większość miast na obszarze basenu Morza Bałtyckiego i pobrzeża Morza Północnego.
W drugiej połowie XVI wieku ulokowano w Elblągu angielską Kompanię Wschodnią, która dawała miastu na prawie pięćdziesiąt lat wyłączność na prowadzenie przez Anglię handlu z Rzeczpospolitą.
W swojej przeszłości Elbląg zanotował także okres okupacji szwedzkiej. Zaczął się on najazdem króla Szwecji Gustawa Adolfa na Polskę w 1626 r. i trwał do 1635 r. Ponownie w posiadaniu Szwedów Elbląg znalazł się w latach 1655-1657.
Po zakończeniu II wojny światowej,  straty w substancji miasta były ogromne. Stare Miasto zniszczone zostało prawie w stu procentach. Do końca lat sześćdziesiątych zniszczono i rozebrano praktyczne całą zabudowę staromiejską. W roku 1980 na terenie splantowanego Starego Miasta rozpoczęto badania archeologiczne, które  kontynuowane są do czasów współczesnych.
Postępująca wkrótce odbudowa Starego Miasta z zachowaniem układu urbanistycznego, kamienicami nawiązującymi do ich dawnego wyglądu, elementy architektury, motywy dekoracyjne czy też odbudowane według historycznych wzorców dwa mosty zwodzone, to nowy styl zwany retrowersją.
Obecnie zwiedzając Elbląg, skupiamy się głównie na Starym Mieście, gdzie wśród nowej struktury zachowały się wyjątkowej klasy zabytki architektoniczne, począwszy od katedry pw. św. Mikołaja, dawnego kościoła podominikańskiego (obecnie Centrum Sztuki Galeria EL), Bramy Targowej, Ścieżki kościelnej, dawnego kompleksu szpitala św. Ducha (obecnie Biblioteka Elbląska), Muzeum Archeologiczno-Historycznego (miejsce usytuowania pozostałości po zamku krzyżackim) czy też kamieniczki pozostałe po burzliwych latach powojennych.
Niewątpliwą atrakcją jest także „wyjście” poza teren Starego Miasta, które daje nam możliwość poznania dawnej i współczesnej zabudowy tych terenów. Wszystko to przeplata się z prawie osiemsetletnią historią naszego miasta.

...z Elbląga za horyzont